විගණන පනතට බාලගිරි දෝෂය / විගණකාධිපති අද කථානායක හමුවේ

විගණකාධිපතිවරයා හා කථානායකවරයා අතර විශේෂ සාකච්ජාවක් අද පැවැත්වෙනවා.
ඒ විගණන පනත මෙතෙක් ප්‍රමාදවීම පිළිබදයි.
මේ වන විට විගණන කොමිසම පත් කර ඇතත් ඊට කටයුතු කිරීමට අවශ්‍ය බලතල ඇතුළත් ජාතික විගණන පනත ප්‍රමාදවීම ගැටලුවක් බවට පත්ව තිඛෙනවා.
දින 100 ආණ්ඩු කාලය තුල විගණන පනත ගෙන එන බවටයි රජය මීට පෙර අදහස් දක්වා තිබුණේ.
මෙම ප්‍රමාදය සම්බන්ධයෙන් සලකා විගණන පනත පුද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් ලෙස පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමටයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හදුන්නෙත්ති මහතා කටයුතු කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *