විගණන පනත හදුන්නෙත්ති පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනෙයි

මෙතෙක් ප්‍රමාදයට ලක්ව තිබූ ජාතික විගණන පනත් කෙටුම්පත පුද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් ලෙස පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිඛෙනවා.
ඒ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හදුන්නෙත්ති මහතා විසින්.
ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්වරයා වෙත කෙටුම්පත භාරදීමටයි පියවර ගෙන ඇත්තේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *