විජයකලාගේ කොටි ප්‍රකාශය සිංහලට හරවන්න අධිකරණ නියෝගයක්

එල් ටී ටී ඊ සංවිධානය සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිණී විජයකලා මහේෂ්වරන් මහත්මිය සිදුකළ ප්‍රකාශය සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කර අපරාධ නිවාරණ කොට්ඨාසය වෙත වාර්තාවක් ලබා දෙන්නැයි කොලඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් රංග දිසානායක මහතා රාජ්‍ය භාෂා කොමසාරිස්වරිය වෙත අද නියෝග කළා.
ඒ අදාළ ප්‍රකාශය ඇතුලත් වීඩියෝ දර්ශන මාධ්‍ය ආයතනවලින් ලබාගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුවයි.
නීතිපතිවරයා විසින් ලබාදුන් නිර්දේශයක් අනුවයි මන්ත්‍රීවරියගේ ප්‍රකාශය සම්බන්ධ පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක වන්නේ.