විජයකලා ගැන පරීක්ෂණයක් කරන්න / නීතිපති පොලිස්පතිට කියයි

රාජ්‍ය අමාත්‍ය විජයකලා මහේෂ්වරන්ගේ එල් ටී ටී ඊ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරන්නැයි නීතිපතිවරයා විසින් පොලිස්පතිවරයාට නිර්දේශ කර තිබෙනවා.
ඒ කථානායකවරයා විසින් මන්ත්‍රීවරියගේ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් සලකා බලා එමගින් ව්‍යවස්ථාව කඩවී ඇත්දැයි සොයා බලන ලෙස නීතිපතිවරයාට සිදුකළ දැනුම්දීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙසයි.
යාපනයේ පැවැති උත්සවයකදී මහේෂ්වරන් මහත්මිය විසින් කියා සිටියේ එල් ටී ටී ඊ ය යළි ශක්තිමත් කළ යුතු බවයි.
ඊට එරෙහිව මතුවූ විරෝධය හේතුවෙන් ඇයගේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයද අහිමි කෙරුණා.