විදුලි ඉංජිනේරුවන් හෙට නොරොච්චෝලේ වැසීමේ සූදානමක

අඩු වියදම් විසි අවුරුදු විදුලි බල ජනන සැලැස්මට අද දිනයේදී ලිඛිත එකගතාවයක් පල නොකරන්නේ නම් හෙට පස්වරු 4ට නොරොච්චෝලේ විදුලි බලාගාරය අක්‍රිය කර සේවයෙන් ඉවත් වන බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල ඉංජිනේරු සංගමය සඳහන් කරනවා.
එම සංගමයේ කමිටු සාමාජික ඉංජිනේරු අතුල වන්නිආරච්චි මහතා සඳහන් කළේ රටේ සමස්ත විදුලි අවශ්‍යතාවෙන් සියයට 40 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් නොරොච්චෝලේ ගල්අඟුරු බලාගාරයෙන් ලබාදෙන බැවින් එය ක්‍රීය වුවහොත් දැඩි අර්බුධයක් මතුවන බවයි.
අඩු වියදම් විසි අවුරුදු විදුලි ජනන සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ඉල්ලා පසුගිය 08 වැනිදා සිට අකුරට වැඩකිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගයක විදුලි ඉංජිනේරුවන් නිරත වනවා.
එය රටේ ජනතාවට අඩු මිලට විදුලිය ලබාදීම සදහා සිදුකරන්නක් බවයි එම සංගමය පවසන්නේ.
මේ අතර නොරොච්චෝලේ විදුලි බලාගාරයේ ඉංජිනේරුවන් හාලංකා විදුලි බල මණ්ඩල ඉංජිනේරු සංගමය අතර සාකච්ජාවක්ද අද පස්වරුවේ පැවැත්වීමට නියමිතයි.