විදුහල්පතිනියක දණ ගැස්වූ මහ ඇමති අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අත හරී

විදුහල්පතිනියක දණ ගැස්සවීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වන ඌව පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය චාමර සම්පත් දසනායක මහතා අදාළ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සිදු කෙරෙන පරීක්ෂණ අවසන් වන තෙක් පළාත් සභාව තුල දරණ පළාත් සභා අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස් වන බව අද ප්‍රකාශ කළා.
ඔහු කියා සිටියේ පරීක්ෂණ සදහා සහාය පලකරමින් පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ධූරයෙන් පමණක් ඉවත් වන බවයි.
කෙසේ වෙතත් චෝදනා ලැබ සිටින පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්වරිය හා පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරයා තවදුරටත් සේවයේ නිරතව සිටිනවා.
මෙම සිද්ධියේදී අදාළ විදුහල්පතිනියගෙන් බලහත්කාරයෙන් ප්‍රකාශය ලබා ගැනීමට සම්බන්ධ වූ මාධ්‍යවේදීන් (ඇයට ප්‍රකාශය උගන්වන ලද)පිළිබදවද සොයා බැලීම වැදගත් වන්නේ එවන් බත් බැලයන් නිසා සමස්ථ මාධ්‍යවේදීන්ද ලැජ්ජාවකට පත්ව සිටින හෙයිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *