විදෙස් ශ්‍රමිකයින්ට විශ්‍රාම වැටුප ලබන මැයි මාසයේ සිට

විදෙස්ගත ලාංකීය ශ්‍රමිකයින්ට විශ්‍රාම වැටුප් ලබාදීමේ ක්‍රමවේදය ලබන වසරේ මැයි මාසයට පෙර ක්‍රියාත්මක කරන බව ඇමතිනී තලතා අතුකෝරාල මහත්මිය පවසනවා.
මේ ඒ සම්බන්ධයෙන් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේදී අමාත්‍යවරිය සිදුකළ ප්‍රකාශයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *