විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් ධූරයෙන් නෙරපයි

විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් ඩබ්ලිව් එම් එන් ජේ පුෂ්පකුමාර මහතා එම තනතුරෙන් ඉවත් කර අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට අනුයුක්ත කර තිඛෙනවා.
ඉකුත් දිනවල විභාග වංචා හා අක්‍රමිකතා රැසක් වාර්තා වූ අතර ඒ පිළිබද විමර්ෂණවලින් පසු දෙපාර්තමේන්තුවේ රහස්‍ය විභාග අංශයේ ප්‍රධානියාද පසුගියදා ධුරයෙන් පහ කෙරුණා.
මේ සම්බන්ධයෙන් විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයාද වග කිව යුතු බවටයි චෝදනා එල්ල වී තිබුණේ.
ඒ අනුව පැවැත්වූ පරීක්ෂණයේ නියමයන් අනුව කොමසාරිස්වරයා වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ධූරයෙන් ඉවත් කර තිඛෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *