විමල්ගේ බෝම්බ කතාවට ජානිපෙ ඇතුලෙන්ම විරෝධය

ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක විමල් වීරවංශ මහතා පාර්ලිමේන්තුවට උඩින් ගොස් බෝම්බ දැමිය යුතු බවට කළ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් ඔහු ජාතියෙන් සමාව ගතයුතු බව එම පක්ෂයේ ජාතික සංවිධායක පියසිරි විජේනායක මහතා අද ප්‍රකාශ කළා.
මේ පිළිබඳ සියලු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ජාතික නිදහස් පෙරමුණ කණගාටුව පළ කරන බවයි විජේනායක මහතා කියා සිටියේ.
මේ ඒ සම්බන්ධයෙන් එම පක්ෂයේ ජාතික සංවිධායක පියසිරි විජේනායක මහතා පල කළ අදහස්.

“ඇත්තටම වැරදි ප්‍රකාශයක්.. ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ මතයක් නෙවෙයි. ඒක එයාගේ පෞද්ගලික මතයක් වෙන්න පුළුවන්.. මේ සාමකාමි රටක පාර්ලිමේනතුවට බෝම්බ ගහනවා කියලා කියන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට බරපතල අවුලක්.. ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ ජාතික සංවිධායකයා විදිහට පැහැදිලි කරනවා මේ ප්‍රකාශය වැරදි ප්‍රකාශයක්… ඒ වගේම අපි මේ වෙලාවේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන ගරු මන්ත්‍රීවරු 225 දෙනාගෙන් ම අපි ඉල්ලා සිටිනවා.. කණගාටුව ප්‍රකාශ කරනවා.. මේ ප්‍රකාශය පක්ෂයේ ප්‍රකාශයක් නෙවෙයි. ඒ වගේම ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවලට අත වැනීමක්.. මෙකේ බරපතල තත්ත්වයක් තමයි වෙන කෙනෙකුට පාර්ලිමේන්තුවට බෝම්බ ගැසීම සඳහා පෙළඹවීමක් මේ ප්‍රකාශවලින් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා ජාතික නිදහස් පෙරමුණ විදිහට මේ ප්‍රකාශය සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඇත්තටම එයා මේක ජාතියෙන් සමාව ගතයුතු කාරණාවක්….”

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial