විමල්ට තවත් මන්ත්‍රීවරයෙක් නැතිවෙයි / ජයන්ත විජේසේකර නිදහස් පක්ෂයට

ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නැගෙනහිර පලාත් සභා මන්ත්‍රී ජයන්ත විජේසේකර මහතා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට එක්වී තිඛෙනවා.
ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය සදහන් කළේ ඔහු ජනාධිපතිවරයා හමුවී නිදහස් පක්ෂයේ ත්‍රීකුණාමල දිස්ත්‍රික් සංවිදායක ධූරයද භාරගත් බවයි.
ජයන්ත විජේසේකර මහතා හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකුද වනවා.