විමල් කෝටි හතහමාරක් ඉපයුවාට අධි චෝදනා ගොනු කරලා

රුපියල් මිලියන 75කට ආසන්න මුදල් සහ දේපල අයථා ආකාරයෙන් උපයාගත් බවට චෝදනා එල්ල වී ඇති ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක විමල් වීරවංශ මහතාට කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ අද අධිචෝදනා පභාර දුන්නා.
එහිදී විමල් වීරවංශ මන්ත්‍රීවරයා රුපියල් ලක්ෂ 05 බැගින් වූ ශරිර ඇප දෙකක් මත මුදාහැරිමට මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා නියෝග කළ බවයි අප අධිකරණ වාර්තාකරු සදහන් කළේ.
පසුගිය පාලන සමයේ මෙම වත්කම් උපයා ගත් බවට ඔහුට චෝදනා එල්ලවී තිබෙනවා.