විශ්වාසභංගයේදී දෙමල ජාතික සන්ධානයේ සහාය අගමැති රනිල්ට

විශ්වාසභංග යෝජනාවේදී අග්‍රාමාත්‍යවරයාට සහාය දැක්වීමට දෙමල ජාතික සන්ධානය තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව දෙමල සන්ධානයේ මන්ත්‍රීවරුන් 16 දෙනා විශ්වාසභංගයට එරෙහිව ජන්දය භාවිතා කිරීමට නියමිතයි. මේ පිළිබද අවසන් තීන්දුව ඊයේ දිනයේදී මේ පිළිබද නිල තීන්දුව එක්සත් ජාතික පක්ෂය වෙත දැනුම්දී ඇති බවයි දෙමල ජාතික සන්ධානය සදහන් කරන්නේ.