විශ්වාසභංගය සම්මතයි /අගමැති අහෝසියි/ කතානායක ජනපතිට ලියයි

අද පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැති විශ්වාසභංග ජන්ද විමසීමේ ප්‍රතිඵලය හා එහි මතුවූ තත්ත්වයන් පිළිබද කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා ජනාධිපතිවරයා වෙත ලිඛිතව දන්වා තිබෙනවා. මේ ඊට අදාළ නිවේදනයයි.