විස්මිත සිත ඇත්තේ හදවතේද ? මොළයේද ?

සිත සැලකෙන්නේ අබිරහස් හා විස්මිත වස්තුවක් ලෙසයි. ඇසින් දැකිය නොහැකි තිඛෙනා තැනක් හදුනාගත නොහැකි සිතට බොහෝ දෑ මතකයේ රදවා ගැනීමට මෙන්ම ඒවා යළි සිහිකිරීමටද හැකියාව පවතිනවා. බොහෝ කලක පටන් විද්‍යාඥයන් සිත ශරීරයේ කවර ඉන්ද්‍රියක් ඇසුරු කර ගනිමින් පවතින්නේදැයි සෙවීමට පර්යේෂණ සිදුකරන අතර එහිදී ප්‍රධාන මත කිහිපයක්ම මේ වන විට ඉදිරිපත්ව තිඛෙනවා.ඒ හදවත හෝ මොළය ඇසුරු කරගෙන සිත පවතින බවයි. මේ එම පරීක්ෂණ පිළිබද කතාවයි.