විසුරුවීම වැරදියි / මැතිවරණ කොමිසම තුලිනුත් පෙත්සමක්

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට ජනාධිපතිවරයා ගත් තීරණය ව්‍යවස්ථා විරෝධී බව පවසමින් මැතිවරණ කොමිසමේ සාමාජිකයකු වන රතනජීවන් එච් හූලේ මහතාද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.
එහි දැක්වෙන්නේ මැතිවරණ කොමිසමේ සියලු සාමාජිකයින්ද මේ පිළිබද දරන දැක්ම සමාන බවයි.
මේ ඊට අදාළ පෙත්සමයි.