වීරවංශගේ බෝම්බ කතාව වැරදියි / වාසුදේව කියයි

නව ව්‍යවස්ථාව තුනෙන් දෙකකින් සම්මත වුවහොත් පාර්ලිමේන්තුවට බෝම්බ ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ යුතු බවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතා විසින් කරන ලද ප්‍රකාශය අනුමත කළ නොහැකි බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වාසුදේව නානායක්කාර මහතා පවසනවා. වරද ඇත්තේ පාර්ලිමේන්තුවේ නොව මහජන ඡන්දෙයන් පාර්ලිමේන්තුවට ගොස් සිටින මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් ජනවරම නොතකා ආණ්ඩුවේ කුමන්ත්‍රණයට හවුල්වීම තුල බවයි මන්ත්‍රීවරයා අදහස් පල කරන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *