වෙසක් සමරන්න අබුඩාබියේ ලාංකිකයන් කලින්ම සූදානම්

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ අබුඩාබි හී ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය හා ඊට අනුබද්ධ බුඩාබි ශ්‍රී ලංකා සංස්කෘතික පදනම තෙවන වරටත් සංවිධනය කරන වෙසක් සංස්කෘතික මංගල්‍යය මැයි මාසයේදී පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබෙනවා.
මේ ඒ සම්බන්දයෙන් අබුඩාබි තානාපති කාර්යාලය නිකුත් නිවේදනයක්.