වෛද්‍ය ගාස්තු / ශල්‍යකර්ම හා චැනලින් සදහා වූ වැට් බදු ඉවතට

වෛද්‍ය ගාස්තු / ශල්‍යකර්ම ගාස්තු හා චැනලින් සේවා මත පනවා තිබූ සියයට 15ක වැට් බද්ද ඉවත් කර තිබෙනවා.
මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා මේ බව සදහන් කළේ අද පස්වරුවේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින්.
ජූලි මස පලමුවනදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මෙම ගාස්තු ඉවත් කෙරෙනවා.