ශ්‍රීලනිපය සමග එක්වෙනවාද ? ඒකාබද්ධ විපක්ෂය වැට උඩ

ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණය සදහා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සමග එක්ව තරග කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය තීරණයක් ගැනීමේ ගැටලුවකින් පසුවන බව අනාවරණ වනවා.
නිදහස් පක්ෂය සමග ඒකාබද්ධ විපක්ෂය එක්ව තරග කළ යුතු බවට පිරිසක් අදහස් පල කිරීම හා තවත් පිරිසක් ඊට එරෙහිවීම මෙම තත්ත්වයට හේතුවී තිඛෙනවා.
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට එක්වීම සඳහා ආරාධනා කරමින් පක්ෂයේ ප්‍රබල සංවිධායකයන් ඉවත් කිරීම මෙම විරෝධතාවයට හේතුවී ඇති බවයි හෙළිවන්නේ.
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මැතිවරණ මෙහෙයුම් කමිටුව නිල ඉල්ලීමක් සිදුකිරීමෙන් පසු හිටපු ජනාධිපතිවරයා විසින් අවසන් තීරණයක් ගනු ඇති බවද එම වාර්තා සදහන් කළා.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial