ශ්‍රී පාද රක්ෂිතයෙන් හමුවූ දැවැන්ත පා සටහන් කාගේද ?

ශ්‍රී පාද රක්ෂිතයෙන් හමුවූ දැවැන්ත පා සටහන් පිළිබද මේ වන විට බොහෝ දෙනකුගේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා. එම පා සටහන් වතු කම්කරුවන් විසින් සලකනු ලබන්නේ හනුමාන්ගේ පා සටහනක් ලෙසයි. එහෙත් වසර දහස් ගණනක් පැරණි බවට විශ්වාස කරන මෙම දැවැන්ත පා සටහන් සැබෑ ඒවාද ? නැතහොත් නිර්මාණය කරන ලද්දක්දැයි මතුවන්නේ අවිනිශ්චිත බවක්. මේ එම විශ්මය පිළිබද හෙලිවන කතාවයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *