ශ්‍රී ලන්කන් ජනාධිපති කොමිසම සාක්ෂි විභාගය අරඹයි

ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සමාගම / ශ්‍රී ලංකා කේටරින් හා මිහින් ලංකා ගුවන් සමාගම්වල සිදුව ඇති බව කියන අක්‍රමිකතා සෙවීමේ ජනාධිපති කොමිසම අද සිය සාක්ෂි විභාග කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කර තිබෙනවා.
පසුගිය රජය සමයේ මෙම ආයතනවල සිදුව ඇති බරපතල වංචා පිළිබද විමර්ෂණය කිරීමේ අරමුණින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතායි මෙම කොමිසම පත් කරනු ලැබුවේ.