ශ්‍රී ලන්කන් මිහින් ලංකා ජනාධිපති කොමිසම පත් කෙරේ

2006 ජනවාරි මස 01 වැනි දින සිට 2018 ජනවාරි මස 31 වැනි දින දක්වා වූ කාලපරිච්ඡේදය තුළදී ශ්‍රි ලංකන් එයාර් ලයින්ස් සමාගම , සී/ස ශ්‍රි ලංකන් කේටරිං සමාගම සහ සී/ස මිහින් ලංකා පුද්ගලික සමාගම සම්බන්ධයෙන් සිඳු කරන ලදැයි සඳහන් වන අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීමේ ජනාධිපති කොමිසමට අදාළ ගැසට් පත්‍රිකාව ඊයේ රාත්‍රියේ නිකුත් කෙරුණා.

ඒ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් එම ගැසට් පත්‍රිකාවට අත්සන් තැබීමෙන් පසුවයි.

මෙම කොමිසමේ සාමාජිකයින් ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විශ්‍රාමලත් විනිශ්චයකාර අනිල් ගුණරත්න , අභියාචනාධිකරණයේ විනිශ්චයකාර ඇතාඋඩ ආරච්චිගේ ගාමිණි රෝහන් අමරසේකර , මහාධිකරණයේ විශ්‍රාමලත් විනිශ්චයකාර පියසේන රණසිංහ , විශ්‍රාමලත් නියෝජ්‍ය විගණකාධිපති මල්ලවආරච්චිගේ දොන් ඇත්තනි හැරල්ඩ් , ශ්‍රි ලංකා ගිණුම් හා විගණන ප්‍රමිති සමික්ෂණ මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වසන්තා ජයසීලි කපුගම යන මහත්ම මහත්මීන් පත් කර තිඛෙනවා.


Lankaanews දවසේ වීඩියෝව 2018.05.21