ශාන්ත බණ්ඩාර මන්ත්‍රී අසුනේ දිවුරුම් දෙයි

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ තරුණ සංවිධානයේ සභාපති ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා යළිත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරයෙක් ලෙස අද පාර්ලිමේන්තුවේදී දිවුුරුම් දුන්නා.ඒ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු ලෙසයි. හිටපු සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හිස්බුල්ලා මහතා නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස පත්කිරීමෙන් මතුවූ පුරප්පාඩුව සදහායි මෙම පත්කිරීම සිදුකර ඇත්තේ.
ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා මීට පෙරද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු ලෙස කටයුතු කළා.

W3Schools