සංගක්කාරත් ක්‍රීඩා ඇමතිට බෑ කියයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ උපදේශකවරුන් ලෙස එක්වන්නැයි හිටපු සුපිරි ක්‍රීඩකයින් කිහිපදෙනකුට ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා සිදුකළ ඉල්ලීම සුපිරි ක්‍රීඩක කුමාර සංගක්කාර විසින්ද ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා.
ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා වෙත ලිපියක් යොමුකරමින් සංගක්කාර පවසන්නේ තමන්ද පවත්නා ක්‍රමවේදය පිළිබද ප්‍රසාදයක් නොදක්වන බවයි.
ඒ අනුව නිවැරදි ආකාරයට ක්‍රිකට් ආයතනය සකස් කර යහපත් ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක නොකරන්නේ නම් කිසිදු ආකාරයක දායකත්වයක් දැක්විය නොහැකි බවයි කුමාර සංගක්කාර අවධාරණය කරන්නේ.