සංචාරක කාන්තාවක් ලෝකාන්තයෙන් වැටෙයි

ජර්මානු ජාතික 35 හැවිරිදි කාන්තාවක් ලෝකාන්තයෙන් පහළට ඇදවැටී තිබෙනවා.
පොලිසිය පවසන්නේ හෝර්ටන් තැන්න නැරඹීමට පැමිණ සිටියදී ඇය මෙම අනතුරට ලක්ව ඇති බවයි.
මේ වන විට පොලිසිය හා ගුවන් හමුදාව එක්ව අනතුරට ලක්වූ කාන්තාව සොයා පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *