සතියක් තුල දිවයින පුරා වෙඩි තැබීම් 5ක්

ගතවූ සතිය තුල දිවයින පුරා වෙඩි තැබීමේ සිද්ධීන් 5ක් වාර්තාවී තිබෙනවා.
ඒ අතරින් පළමු වෙඩි තැබීමේ සිද්ධිය වාර්තාවුණේ පසුගිය 18 වනදායි. යාපනයේදී එම වෙඩි තැබීම සිදුව තිබුණා.
ජූනි 22 වනදා හික්කඩුවේදී වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියක් වාර්තා වුණා.
ජුනි 23 වනදා මාතරදී වෙඩි තැබීමක් වාර්තාවූ අතර ඊයේ රාත්‍රීයේ කොටහේන ප්‍රදේශයේදී තවත් වෙඩි තැබීමක් වාර්තාවී තිබුණා.
මේ අතර අද දිනයේදී වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියක් වාර්තාවුණේ රත්මලාන ප්‍රදේශයේදීයි.
පාතාල ක්‍රියාකාරකම් හා සැලසුම් සහගත ක්‍රියා මෙම සිද්ධි සදහා මුල්ව ඇති බව කියවෙන අතර ඒ පිළිබද පොලිස් පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මකයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *