සමනළ කන්දේ සෙවණැල්ලෙන් මතුවූ විස්මිත අබිරහස

සමනළ කන්ද සැලකෙන්නේ ලෝකවාසීන්ගේ මහත් ගෞරවයට පාත්‍ර වන පුදබිමක් ලෙසයි. බුදුන් වහන්සේගේ වම් සිරිපා සටහන තබා ඇති සමනළ කන්ද පිහිටීම අතින්ද ලොව අසාමාන්‍ය ස්ථානයක් බව ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ ලාංකිය පර්යේෂකයින් කණ්ඩායමක් විසින් අනාවරණ කරන එම විස්මය පිළිබද කතාවයි.