සයිටම් ඉවරෙටම ඉවරයි / මාරාන්තික උපවාසයත් ඉවරයි

රජයේ වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය දෙමාපිය සංගමයේ පිරිසක් පැවැත්වු මාරාන්තික උපවාසය අවඊයේ රාත්‍රියේ අවසන් කෙරුණා.
ඒ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය හර්ෂ ද සිල්වා එම ස්ථානයට පැමිණ සිදුකළ සාකච්ජාවකින් පසුවයි.
මාළඹේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය සම්බන්ධයෙන් රජය ලබාදුන් තීරණයට අනුව දෙසැම්බර් 31වනදා සිට එය වසා දමන බව හර්ෂ ද සිල්වා මහතා මෙහිදී සදහන් කර තිබුණා.