සයිටම් ගැන රජයේ තීන්දුවට සයිටම් ප්‍රතිචාරය අද

මාලබේ සයිටම් ආයතනයේ ගැටළුව විසඳීමට ජනාධිපතිවරයා පත් කළ කමිටුවේ යෝජනා පිළිබඳව සයිටම් ආයතනයේ තීන්දුව අද ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙනවා.
සයිටම් ඉහළ කළමනාකාරිත්වය අද පවත්වන රැස්වීමකින් පසුවයි මෙම තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරන්නේ.
ඊයේ දිනයේදී රජය සිය තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කළ අතර එහි දැක්වුණේ සයිටම් ආයතනය අහෝසි කිරීමට එකග බවයි.
ඒ වෙනුවට ලාභ නොලබන ආයතනයක් ලෙස එය පවත්වාගෙන යන බවද ප්‍රකාශ වුණා.
කෙසේ වෙතත් සයිටම් විරෝධී පාර්ශව එම යෝජනාවන්ටද එරෙහිවී තිඛෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *