සයිටම් සභාපතිගෙන් ඇමති සුසිල්ට නඩුවක්

සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත ඇමැතිවරයා තමාට සහ සයිටම් ආයතනයට එරෙහිව අපහාස සිදුකරන බැවින් ඊට එරෙහිව ඔහුගෙන් මිලියන 500 ක්‌ ඉල්ලා නඩු පවරන බව සයිටම් සභාපති දොස්‌තර නෙවිල් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසනවා.
දැනටමත් මේ සඳහා අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන නීතිඥවරයෙකුගේ මාර්ගයෙන් අමාත්‍යවරයා වෙත යවා ඇති බවයි නෙවිල් ප්‍රනාන්දු මහතා ප්‍රකාශ කළේ.
පසුගිය සමයේ සුසිප් ප්‍රේම්ජයන්ත් අමාත්‍යවරයා සයිටම් ආයතනය පිළිබදව දිගින් දිගටම විරෝධය පල කර අතර ඔහු ප්‍රකාශ කළේ මේ සදහා කඩිනම් පියවර ගත යුතු බවයි.