සරසවි පිවිසුම් අයදුම්පත ඇතුළත් අත්පොත නිකුත් කෙරේ

2017 අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අනුව විශ්වවිද්‍යාලයට සිසුන් බඳවා ගැනීමේ අයදුම්පත ඇතුළත් අත්පොත නිකුත් කර තිඛෙනවා.

විශ්වවිද්‍යාල සඳහා ජනවාරි 26 වනදා දක්වා ඔන්ලයින් ක්‍රමයෙන් පමණක් අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුතු වෙයි.

එහි ඇති උපදෙස් කියවා නිසිපරිදි ඉන්ටර්නෙට් අයැදුම්පත යොමු කරන ලෙස සිසුන්ගෙන් විශ්වවිද්‍යාල කොමිෂම ඉල්ලා සිටියි.

මෙවර විශ්වවිද්‍යාල සඳහා බඳවා ගන්නා අපේකෂිත සිසුන් සංඛ්‍යාව 30,500 ක් බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව සදහන් කළා.
දිවයිනේ පිළිගත් පොත් අලෙවිසැල් මගින් අත්පොත ලබාගත හැකි බව ද කොමිෂන් සභාව වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ www.admission.ugc.ac.lk වෙබ් අඩවිය මගින් අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ හැකියි.