සවුදියේ කෲර ඝාතනය ලංකාවට බලපාන හැටි

වොෂින්ටන් පෝස්ට් පුවත්පතේ මාධ්‍යවේදී ජමාල් කගෝෂි ඝාතනය හුදෙකලා සිදුවීමක් ලෙස පෙනුනද ඒ හරහා රටවල් රැසකට බලඵෑම් එල්ලවිය හැකි බව ජාත්‍යන්තර විශ්ලේෂකයන් පවසනවා. මේ ඒ පිළිබද අනාවරණයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *