සවුදි ත්‍රස්ත සැකකරුවන් අතර ලාංකිකයන්

සවුදි අරාබියේ බන්ධනාගාරවල රදවා සිටින ත්‍රස්තවාදී සැකකරුවන් අතර ලාංකිකයින්ද පසුවන බව අනාවරණ කර තිඛෙනවා.
ඒ සවුදි අරාබි බුද්ධි අංශ සිදුකර ඇති අනාවරණයකට අනුවයි.
මේ වන විට රටවල් 40ක සැකකරුවන් 999 දෙනකු ත්‍රස්ත සැකකරුවන් ලෙස සවුදි අරාබියේ බන්ධනාගාරවල රදවා ඇති බවයි එම වාර්තා හෙළි කරන්නේ.
මේ තරින් 365 දෙනකු යේමන ජාතිකයින්වීම විශේෂත්වයක්.
තම රටේ ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වන ලෙස හැසිරීම හේතුවෙන් මෙම සියලු සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි එම වාර්තා හෙළිකර ඇත්තේ.