සාමාන්‍ය පෙල ප්‍රතිඵල අද හැන්දෑවේ..

2017 අපොස සාමාන්‍ය පෙල විභාලයේ ප්‍රතිඵල අද පස්වරුවේ නිකුත් කෙරෙනවා.
විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේ පලමුව ප්‍රතිඵළ අන්තර්ජාලයට එක්කෙරෙන බවයි.
මෙවර සාමාන්‍ය පෙල විභාගයට සිසුන් ලක්ෂ 6ක් පෙනී සිටියා.
එය ඉතිහාසයේ වැඩිම සාමාන්‍ය පෙල අපේක්ෂකයින් සංඛ්‍යාව ලෙසයි නම් කර ඇත්තේ.මේ අතර මෙවර සාමාන්‍ය පෙල විභාගයේ අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් වරදකරුවන් වූ සිසුන් 969 දෙනකුගේ ප්‍රතිඵල අත්හිටුවීමටද විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබෙනවා.