සාමාන්‍ය පෙල පිලිතුරු පත්‍ර ඇගයීම් අදින් ඇරඹෙයි

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීමේ පළමු අදියරේ කටයුතු අදින් ආරම්භ වනවා.
අද සිට ලබන 12 වනදා තෙක් එම අධියර ක්‍රියාත්මකයි.
විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ, ඒ සඳහා අවශ්‍ය සියලු කටයුතු මේ වන විට ක්‍රියාත්මක කර ඇති බවයි.