සැසිවාරය කල් දාන්නේ නෑ / ජනපතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්

කිසිදු ආකාරයකින් පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය කල් නොතබන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අවධාරණය කරනවා. ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් ජනාධිපතිවරයා පවසන්නේ පාර්ලිමේන්තුව තුල ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව කටයුතු කරන්නැයි සියලුම මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බවයි.