සෑම බෞද්ධයකුම දැකිය යුතු සිදුහත් උපත සිදුවූ ලුම්බිණිය

බෞද්ධයකු ලෙසින් දැක සිත පහදවාගත යුතු ස්ථාන අතරින් එක් ස්ථානයක් වන්නේ සිදුහත් කුමරු උපත ලද ලුම්බිණියයි. ඔබ යම් දිනක නේපාලයට ගොස් ලුම්බිණියේ සිදුහත් කුමරු උපන් ස්ථානය (සල් ගස පැවැති ස්ථානය )දැක නොතිබුණේ නම් එම පුණ්‍යවන්ත ස්ථානය දෙනෙතින් දැකීමට ඔබට හිමිවන අවස්ථාවයි මේ.

 


Lankaanews දවසේ වීඩියෝව 2018.05.22