සිංගප්පූරු ගිවිසුම නිසා ලාංකීය ශ්‍රමිකයින් අවදානමේ / හදුන්නෙත්ති-Audio

සිංගප්පූරු වෙළද ගිවිසුම මගින් මෙරට ශ්‍රමිකයින් හා ආයතන දැඩි අසාධාරණයකට ලක්වන බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හදුන්නෙත්ති මහතා පවසනවා.
මන්ත්‍රීවරයා අද පැවැති සංවාදයකදී කියා සිටියේ මේ වන විට කොලඹ නගරයේ සේවය කරන චීන ජාතිකයින් ඇතුලු විදේශකයින්ට ඩොලර් මගින් වැඩි පඩි ලබාදුන්නද එම සේවයම ඉටු කරන දේශීය කම්කරුවන්ට මෙරට මුදලින් අඩු වැටුප් ලබාදෙන බවයි.
සිංගප්පූරු ගිවිසුම හරහා සියලුම අංශවලට එම තත්ත්වය මතුවන බවයි හදුන්නෙත්ති මහතා අවධාරණය කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *