සිංගප්පූරු වෙළද ගිවිසුමට එරෙහිව නීතීඥ සංගමය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට

සිංගප්පූරුව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පසුගියදා අත්සන් කරන ලද නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැණි යයි ප්‍රකාශ කරන මෙන් ඉල්ලා ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ සභාපති ජනාධිපති නීතිඥ යූආර් ද සිල්වා විසින් අදාළ පෙත්සම ඉදිරිපත් කරන ලද අතර, එහි වගඋත්තරකරුවන් ලෙස අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඇතුළු කැබිනට් මණ්ඩලයේ සාමාජිකයින් නම් කර ඇති බව සදහන්.

ආණ්ඩුව සිංගප්පූරු  නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට පෙර වෘත්තීයවේදීන්ගෙන් කරුණු විමසීමක් සිදු කර නොමැති බවද පෙත්සම මගින් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට පෙර රජය මෙරට වෘත්තීයවේදීන් සමග විධිමත් සාකච්ඡාවක් පවත්වා නොමැති බැවින් වැඩි වාසියක් අත් වන්නේ සිංගප්පූරු  ජාතික වෘත්තීයවේදීන්ට බවද ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය අවධාරණය කරනවා.

එවැනි තත්වයක් යටතේ අදාළ ගිවිසුම ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැණි යයි තීන්දු කරන ලෙසයි පෙත්සම මගින් ශ්‍රේෂ්ඨාධීකරණයෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත්තේ.