සිංහල අලුත් අවුරුද්දට පෙර කැබිනට් සංශෝධනයක්-Audio

සිංහල අලුත් අවුරුද්දට පෙර කැබිනට් සංශෝධනයක් සිදු කෙරෙන බව අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසනවා.අමාත්‍යවරයා මාධ්‍ය හමුවකදී අදහස් දක්වමින් මේ බව කියා සිටියා.