සිම්බාබ්වේ නව ජනාධිපති දිවුරයි

සිම්බාබ්වේ නව ජනාධිපතිවරයා ලෙස එමර්සන් මනන්ගග්වා මහතා අද දිවුරුම් දුන්නා.
ඒ හරාරේ අගනුවර පැවැති විශේෂ උත්සවයකදීයි.
වසර 37 ක් එරට පාලනය කළ රොබට් මුගාබේ මහතා සිම්බාබ්වේ හමුදාවේ මැදිහත්වීමෙන් පසු බලයෙන් ඉවත් කෙරුනු අතර ඔහු එරටට නිදහස ලැබීමෙන් පසු පත්වූ පලමු ජනාධිපතිවරයා ලෙසද ඉතිහාසයට එක්ව සිටිනවා.
නව ධූරයේ දිවුරුම්දීමෙන් පසු මානනගග්වා මහතා ප්‍රකාශ කළේ සිම්බාබවේ දේශය සංවර්ධිත රටක් බවට පත්කිරීම සදහා තමන් කටයුතු කරන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *