සිරිපා අඩවියෙන් ජීවය ලබන ප්‍රකට අප්‍රකට දිය ඇළි

ශ්‍රී පාද අඩවිය සැලකෙන්නේ මහත් අසිරිමත් කලාපයක් ලෙසයි. ලෝකයාගේ ගෞරවය මෙන්ම ආකර්ෂණයද දිනාගත් එම කලාපය සොබාදහමේ ගුප්ත අබිරහස් රැසක්ද සගවාගෙන සිටිනවා. ඒ අයුරින් ශ්‍රී පාද අඩවිය ආසන්න කලාපයේ දිය ඇළි විශාල ප්‍රමාණයක් පැවතියද බොහෝ දෙනා ඒ බවක් නිසි ලෙස දැන සිටින්නේ නැහැ. මේ මෙරට සුන්දර කරන සිරිපා අඩවියේ සැගවුණු එම විස්මිත දිය ඇළි පිළිබද කතාවයි.