සිරිපා අඩවියේ යෝගී හිමියන්ට සමන් දෙවියන් මග පෙන්වූ හැටි

සිරිපා අඩවියේ හාස්කම් හා අසාමාන්‍ය සිදුවීම් මෙන්ම එහි බවුන් වඩන යතිවරුන් පිළිබද අප අවස්ථා කිහිපයකදීම ඔබ වෙත කරුණු ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. ඒ සිරිපා අඩවියේ යෝගී භික්ෂුවක් සමග කෘතිය පදනම් කරගෙනයි. අද දිනයේදී සුමන සමන් දෙවියන් හා බැදුණු විස්මිත සිදුවීමක් පිළිබදව තවත් තොරතුරක් අප ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නේ මේ ආකාරයටයි.


අප වෙබ් අඩවියේ පලවන මෙම ප්‍රවෘත්තිය සදහා ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. ඔබේ ප්‍රතිචාරය lankaanews@gmail.com ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න.