සීමා නිර්ණයෙන් ශ්‍රීපාදස්ථානය මස්කෙළියට

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ අඹගමුව ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශය පළාත් පාලන ආයතන 3කට කඩා වෙන් කිරීමේදී ශ්‍රී පාදස්ථානය දෙමල බහුතරයක් වෙසෙන කලාපයකට වෙන් කිරීමට එරෙහිව ශේෂ්ඨාධීකරණය වෙත යන බව කන්ද උඩරට ප්‍රගතිශීලි ජනතා ව්‍යාපාරය පවසනවා. මෙතෙක් ශ්‍රී පාදස්ථානය අඹගමුව ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත්වුවද නව කොට්ඨාශ වෙන් කිරීමෙන් ශ්‍රී පාදස්ථානය දෙමල ජනතාව බහුතරයක් වෙසෙන මස්කෙලිය කොට්ඨාශයට ඇතුලත් කර ඇති බවයි අඹගමුව ප්‍රදේශීය සභාවේ හිටපු මන්ත්‍රී හෙලිප්‍රිය නන්දරාජ මහතා අද චෝදනා එල්ල කළේ.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial