සුගත් තිලකරත්න ජවිපෙ වේදිකාවට

හිටපු කෙටිදුර ධාවන ශූරයෙකු මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමයේ හිටපු සභාපතිවරයෙකුද වෙන සුගත් තිලකරත්න මහතා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දේශපාලන වේදිකාවට එක්ව තිඛෙනවා.
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විසින් සංවිධානය කළ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් දිරිය පුරවැසි සමිති සමුළුට ඔහු මෙසේ එක්වුණා.
නයිවලදී මෙම සමුළුපවපැවැති අතර ඒ සඳහා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතාද එක්ව සිටියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *