සුනාමි පෙරහුරුව සාර්ථකව අවසන්

අද පස්වරුවේ ක්‍රියාත්මක කළ සුනාමි පෙරහුරුව මේ වන විට අවසන් කර තිඛෙනවා.
ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා සදහන් කළේ ඒ අනුව යළි සිය නිවාස වෙත යන්නැයි මෙහෙයුමට දායකවූ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින බවයි.