සුපිරි හොළිවුඩ් සිනමාපටයක් තැනූ අපේ කොල්ලා

හොලිවුඩ් පුරය සැලකෙන්නේ ආකර්ෂණීය සිනමා සිත්තම් මවන නිර්මාණාත්මක භූමියක් ලෙසයි. එයින් නිර්මාණය කෙරෙන සිනමා පට ලෝකය පුරා අති මහත් ධනස්කන්ධයක් උත්පාදනය කරනු ලබනවා.එම හොලිවුඩ් නිර්මාණ අතරට නවතම සුපිරි සිනමා පටයක් එක් කිරීමට අපේම අයෙකු සමත්ව ඇති බව ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ එම නිර්මාණය පිළිබදයි.