සුළං බලාගාරය ගැන නාමල්ගෙන් ආණ්ඩුවට චෝදනා

හම්බන්තොට සුළං විදුලි බලාගාරයේ කටයුතු ඇණහිට තිබීම රජයේ ආකාර්යක්ෂමතාවය හේතුවෙන් සිදුව ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.
ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් මන්ත්‍රීවරයා පවසන්නේ විදුලි බල මණ්ඩලය විසින් අදාළ ඉඩම සදහා රුපියල් මිලියන 23ක බද්දක් ගෙවමින් සිටියදී මෙම සුළි විදුලි බලාගාරයේ කටයුතු නතර කර දමා ඇති බවයි.
විදුලි බලය සංවර්ධන කටයුතු සදහා අත්‍යාවශය දෙයක් බවට පත්ව තිබියදී මෙම ව්‍යාපෘතිය නවතා දැමීම අකාර්යක්ෂමතාවය හේතුවෙන් සිදුවන්නක් බවටයි මෙමගින් චෝදනා කර ඇත්තේ.