සෝභිත නාහිමියන්ගේ 3 වන ගුණ සමරු දේශනය-Video

අපවත්වී වදාල අති පූජ්‍ය මාදුලුවාවේ සෝභිත නාහිමියන්ගේ 3 වන ගුණ සැමරුම වෙනුවෙන් පැවැති උත්සවයේදී මහාචාර්ය ජයදේව උයන්ගොඩ මහතා සිදුකළ දේශනය මෙතනින්.

Ven. Maduluwawe Sobitha Thero Memorial Lecture by Prof. Jayadeva Uyangoda from Centre for Policy Alternatives on Vimeo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *