හදිසි කැබිනට් සංශෝධනයක් අත ළග

අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ හදිසි සංශෝධනයක් සිදුකිරීමට ඉඩ පවතින බව රජයේ ආරංචි මාර්ග අනාවරණ කරනවා.
මෙම සංශෝධනයේදී රජයේ ඉහළම පෙළේ තනතුරු ගණනාවක් වෙනස්වනු ඇති බවටයි වාර්තා පලවන්නේ.
දැනට පවත්නා දේශපාලන තත්ත්වය හා මැතිවරණසැලකිල්ලට ගෙන මෙම තීරණය ගෙන තිඛෙනවා.
බැඳුම්කර කොමිසමේ සාක්ෂි විභාගයේදී අනාවරණය වී ඇති කරුණු මෙන්ම ජාතික ආර්ථිකයේ හටගෙන තිබෙන ගැටලු සහගත තත්ත්වය සමනය කර ගැනීම ද මෙහි අරමුණක් බව කියවෙනවා.
මේ පිළිබද එක්සත් ජාතික පක්ෂයද දැනුවත් කර ඇති අතර එම පක්ෂයේ ප්‍රතිචාරය මෙතෙක් අනාවරණවී නැහැ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *